Düve Alımlarına Yüzde 30 Hibe Desteği Müracaatları Başladı
Advert Advert Advert

Düve Alımlarına Yüzde 30 Hibe Desteği Müracaatları Başladı


Düve Alımlarına Yüzde 30 Hibe Desteği Müracaatları Başladı
Düve Alımlarına Yüzde 30 Hibe Desteği Müracaatları Başladı Pınar Çürük -

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘Milli Tarım Projesi’ kapsamında mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak belirlenen 30 İl arasında yer alan Giresun ili, TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan ve en az 20 en fazla 200 baş etçive kombine ırk düve satın alan üreticilere satın aldıkları düve başına %30 oranında hibe desteği verecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘Milli Tarım Projesi’ kapsamında mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak belirlenen 30 İl arasında yer alan Giresun ili, TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan ve en az 20 en fazla 200 baş etçive kombine ırk düve satın alan üreticilere satın aldıkları düve başına %30 oranında hibe desteği verecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, müracaatların İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri bünyesinde teşkil edilen İl/İlçe Destekleme Yürütme Birimlerine şahsen yapılmasını, 11 Eylül 2017 Pazartesi ile 10 Ekim 2017 Salı tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Hibe Desteğine Başvuru Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranan Koşullar

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26.08.2017 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak.

2)TÜRKVET sistemine kayıtlı sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

3)İşletme kapasitesi ile talep edilen hayvan sayısı uyumlu olacaktır.

4)Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet memurları, kamu işçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

5)Yetiştirici/üreticiler yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

6)Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.

7)Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

8)Aynı işletme için kapasitesi ne olursa olsun 2. bir yetiştirici/üretici tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

9)Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından damızlık hayvan alımı hibesi için yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı işletme için tekrar başvuru yapılamaz.

2017 Yılı için desteklemeye esas damızlık gebe düve (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı 8.500 TL/baş, 8-13 aylık damızlık boş dişi sığırların (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı 5.000 TL/baş’dır.

Destekleme kapsamına giren kombine ve etçi ırklar Simental, Kırmızı/Siyah Angus, Hereford, Limuzin, Şarole ve Belçika Mavisi Irklarından oluşacaktır.

Düve alımları; Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan ari işletmeler, TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri ile ortakları/üyeleri, damızlık yetiştirici/üretici örgütleri ve merkez birliklerinden temin edilerek gerçekleştirilir. Yetiştirici, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas düveleri ödemenin yapılmasından sonra mücbir sebepler hariç 3 (üç) yıl süre ile satamaz ve devredemez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar. Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen yetiştiriciler bağlı oldukları İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat edebilirler.

Milli Tarım Projesi TÜRKVET Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Düve Alımları Sığır İşletmesi Ekonomi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı?
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı?
Yurt Dışında Markalaşacak Firmalara Devletten Yüzde 50 Kira Desteği!
Yurt Dışında Markalaşacak Firmalara Devletten Yüzde 50 Kira Desteği!